การท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูนด้วยจักรยาน SMART LAMPHUN Application

ลำพูน
  • เมืองปั่นได้
  • เมืองปั่นดี
โครงการจักรยาน เทศบาลเมืองลำพูน

starting
learning
Planning
Pride

มุมมอง ของผู้บริหาร

ปั่นไป ชิมไป...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมเป็นวิทยารบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จักรยาน ๓ ส.”

         เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยารบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จักรยาน ๓ ส.” ในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More 

เทศบาลนครพิษณุโลก นำรถจักรยานต่อท่อเติมอากาศปั่นมาติดตั้งรอบคูเมืองพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลกนำรถจักรยานปั่นเติมออกซิเจนให้น้ำในคูเมืองพิษณุโลกมาติดตั้งจำนวน 10 คัน ริมคูเมืองบริเวณรร.อนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร วันหยุดเช้าเย็น ประชาชนจำนวนมากนิยมมาปั่นออกกำลังกาย ติดตั้งอยู่กับที่ ต่อท่อเติมอากาศจากตัวจยย.ลงไปในคูเมือง      

ข่าวประชาสัมพันธ์
Read More 

ลำพูน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี

วารสาร ปั่นไป.. ชิมไป

ตารางกิจกรรม

ปั่นรถถีบ.. ออกแอ่ว.. ออกกำลังวันเสาร์

ลำพูน
  • เมืองอนุรักษ์
  • เมืองจักรยาน
เมืองเดินทาง และ การเรียนรู้

การอนุรักษ์คุณค่าเมืองเก่าลำพูน สู่การเป็นเมืองจักรยานที่ยั่งยืน