การท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูนด้วยจักรยาน SMART LAMPHUN Application

ลำพูน
  • เมืองปั่นได้
  • เมืองปั่นดี
โครงการจักรยาน เทศบาลเมืองลำพูน

starting
learning
Planning
Pride

มุมมอง ของผู้บริหาร

ปั่นไป ชิมไป...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี

วารสาร ปั่นไป.. ชิมไป

ตารางกิจกรรม

ปั่นรถถีบ.. ออกแอ่ว.. ออกกำลังวันเสาร์

ลำพูน
  • เมืองอนุรักษ์
  • เมืองจักรยาน
เมืองเดินทาง และ การเรียนรู้

การอนุรักษ์คุณค่าเมืองเก่าลำพูน สู่การเป็นเมืองจักรยานที่ยั่งยืน