กิจกรรม “ปั่นไป..ชิมไป..เรียนรู้ไป..” วันที่ 18 กันยายน 2559

แจ้งปิดรับสมัคร !!!

กิจกรรม “ปั่นไป..ชิมไป..เรียนรู้ไป” แอ่วหละปูน วันที่ 18 กันยายน 2559

ขอบคุณที่ให้ความสนใจกิจกรรม  ขณะนี้มีผู้มาลงทะ้เบียนครบตามจำนวนแล้ว  แต่หากผู้ใดสนใจมาร่วมกิจกรรมสามารถมาร่วมปั่นได้ ที่หน้างาน

กำหนดการ

map cycling

กิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน”

ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)

เทศบาลเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

4588745886กำหนดการใบสมัครกิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน”